ابلاغ

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ابلاغ

رساندن اوراق قضایی (مانند اظهارنامه، اخطاریّه، احضاریه، دادخواست، کیفرخواست، رأی دادگاه، اجراییه و امثال آن) به مخاطب. ابلاغ از سوی مأمورین ادارۀ ابلاغ دادگستری، یا توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود. ابلاغ به دو گونه است: ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی. ابلاغ واقعی آن است که اوراق قضایی در نشانی مخاطب به شخص او، یا به بستگان، یا به خادمین او، یا، در صورتی‌ که کارمند دولت باشد، به کارگزینی ادارۀ متبوع مخاطب داده شود (مادۀ ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی). ابلاغ قانونی آن است که مخاطب در نشانی مربوطه حضور نداشته باشد و کس دیگری هم نباشد که از طرف او ابلاغ را دریافت کند، یا از دریافت خودداری نمایند که در این صورت ورقۀ ابلاغ در محل به نشانی الصاق می‌شود (مادۀ ۶۹). در صورتی‌ که مخاطب مجهول‌المکان باشد، ابلاغ قانونی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود (مادۀ ۷۳). ابلاغ به مخاطب که در خارج از کشور اقامت دارد از طریق مأموران کنسولی و سیاسی ایران در محل انجام می‌شود (مادۀ ۷۱).