ابن جزله، یحیی بن عیسی ( ـ۴۹۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ابن جزله
درگذشت ۴۹۳ق
ملیت بغدادی
شغل و تخصص اصلی پزشک و داروشناس
آثار تقویم‌الابدان فی تدبیر الانسان یا منهاج‌البیان فی تقویم الابدان؛ منهاج‌البیان فی ما یستعمله الانسان (در داروشناسی)؛ الرّدّ علی النّصاری (در ستایش اسلام و انتقاد از مسیحیت)؛ مختار مختصر تاریخ بغداد (تلخیصی از تاریخ بغداد خطیب بغدادی)؛ و مداح‌الطب و موافقته للشرع و الرّدّ علی من طعن علیه (در فضایل طب) و الاشارة فی تلخیص العبارة
گروه مقاله پزشکی

ابن جَزْله، یحیی بن عیسی ( ـ۴۹۳ق)

(یحیی بن عیسی بن جزله بغدادی؛ معروف به ابن جزله) پزشک و داروشناس بغدادی مسیحی که بعدها مسلمان شد. او درابتدا پزشکی را نزد مسیحیان بغداد و سپس نزد ابوالحسن سعید بن هبةالله فرا گرفت. در محضر استاد معتزله‌اش، ابوعلی بن الولید، منطق و کلام آموخت و دعوتش به اسلام را پذیرفت. در تاریخ و شعر نیز دست داشت و قصیده‌ای در مدح پیغمبر اسلام (ص) سروده است. فقرا و همسایگانش را رایگان معالجه می‌کرد. برخی از آثارش عبارت‌اند از تقویم‌الابدان فی تدبیر الانسان یا منهاج‌البیان فی تقویم الابدان که در این کتاب برای بیماری‌ها و طریقۀ معالجۀ آن‌ها، جداول دوازده‌خانه‌ای ترتیب داده است و شاید در این روش از کتاب تقویم‌الصحّه تألیف ابن بطلان بغدادی سرمشق گرفته می‌شد. همچنین ابوالفدا، جغرافی‌دان مشهور، چون از این روش جدول‌بندی ابن جزله برای کتاب خود استفاده کرده است اثرش را تقویم‌البُلدان نام نهاده است. از آثار اوست منهاج‌البیان فی ما یستعمله الانسان (در داروشناسی)؛ الرّدّ علی النّصاری (در ستایش اسلام و انتقاد از مسیحیت)؛ مختار مختصر تاریخ بغداد (تلخیصی از تاریخ بغداد خطیب بغدادی)؛ و مداح‌الطب و موافقته للشرع و الرّدّ علی من طعن علیه (در فضایل طب) و الاشارة فی تلخیص العبارة. ابن جزله در بستر مرگ، همۀ کتبش را وقف کتابخانۀ مقبرۀ ابوحنیفه کرد.