ابن جلجل، ابوداود سلیمان بن حسان (ح ۳۷۷ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ابن جلجل
زادروز قرطبه، ح 323ق
درگذشت ح ۳۷۷ق
ملیت اندلسی
شغل و تخصص اصلی پزشک و گیاه‌داروشناس
آثار تفسیر اسماء الادویة المفردة (شرح بر کتاب الحشائش دیسقوریدس)، مقالة فی ذکر الادویة الّتی لم یذکرها دیسقوریدس فی کتابه، رسالة التبیین فیما غلط فیه بعض المتطببین، مقالة فی ادویة التریاق، و طبقات الاطباء و الحکماء
گروه مقاله پزشکی

ابن جُلْجُل، ابوداود سلیمان بن حسّان (ح 323 - ح ۳۷۷ق)

پزشک و گیاه‌داروشناس اندلسی. در قرطبه متولد شد و علم حدیث را از ۱۰سالگی نزد محدثان معروفی چون احمد بن فضل دینوری آموخت و به فراگیری حدیث در بقیۀ عمرش ادامه داد. در ۱۴سالگی آموزش پزشکی را شروع کرد و احتمالاً نزد پزشکانی که به ریاست حسدای بن شبروط اسرائیلی، پزشک و وزیر مشهور عبدالرحمن ناصر اموی (حکومت ۳۰۰ـ۳۵۰) با نیکلای راهب همکاری می‌کردند، به فراگیری پزشکی مشغول بود. در ۲۴سالگی در پزشکی سرآمد شد و طبیب مخصوص هشام دوم المُؤید اموی شد. در ۲۶سالگی ادب عرب و الکتاب سیبویه را نزد محمد بن یحیی ریاحی ادیب و فقه مشهور اندلس فراگرفت. از شاگردان او می‌توان پزشک و داروشناس مشهور ابوعثمان سعید بن محمد بن بَغشوش را نام برد. از آثار معروف ابن جلجل می‌توان به این موارد اشاره کرد: تفسیر اسماء الادویة المفردة (شرح بر کتاب الحشائش دیسقوریدس)، مقالة فی ذکر الادویة الّتی لم یذکرها دیسقوریدس فی کتابه، رسالة التبیین فیما غلط فیه بعض المتطببین، مقالة فی ادویة التریاق، و طبقات الاطباء و الحکماء. این کتاب اثر ارزشمندی است که در آن به شرح حال ۵۷ تن از پزشکان و فیلسوفان رومی، یونانی، اسکندرانی و اسلامی پرداخته است. ابن جلجل این کتاب را به درخواست یکی از فرزندان خلفای اموی که از بزرگان اندلس بوده است نگاشته که در سال ۳۷۷ به پایان رسیده است.