ابن شرفشاه، حسن بن محمد (۶۴۵ـ موصل ۷۱۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
حسن بن محمد بن شرفشاه
زادروز ۶۴۵ق
درگذشت موصل ۷۱۵ق
نام‌های دیگر ابو‌محمد و ابوالفضایل
شغل و تخصص اصلی حکیم
شغل و تخصص های دیگر متکلم و نحوی
آثار شرح‌الکافیه و شرح‌الشافیه ابن حاجب؛ شرح قواعد‌العقائد خواجه نصیرالدین؛ شرح حماسۀ ابوتمام؛ مرآة‌الشفاء (پزشکی)؛ شرح مطالع؛ شمسیه؛ شرح الحاوی (فقه شافعی)
گروه مقاله فلسفه، منطق و کلام

ابن شَرَفْشاه، حسن بن محمد (۶۴۵ـ موصل ۷۱۵ق)

(سید رکن‌الدین حسن بن محمد حسینی استرابادی جرجانی، مکنی به ابو‌محمد و ابوالفضایل) حکیم، متکلم و نحوی. در جوانی به مراغه رفت و از خواص شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی شد و با حمایت او در دستگاه حکومت تقرب یافت. در غیاب قطب‌الدین شیرازی سرپرست شاگردان طوسی شد و پس از فوت استاد به موصل رفت و در مدرسۀ نوریه به تدریس پرداخت و نظارت اوقاف مدرسه نیز به وی سپرده شد. از شاگردان وی می‌توان، تاج‌الدین تبریزی و ابن شیخ العوینه را نام برد.

از آثارش: شرح‌الکافیه و شرح‌الشافیه ابن حاجب؛ شرح قواعد‌العقائد خواجه نصیرالدین؛ شرح حماسۀ ابوتمام؛ مرآة‌الشفاء در پزشکی؛ شرح مطالع؛ شمسیه؛ شرح الحاوی در فقه شافعی.