ابن فاتک، ابوالوفاء مبشر (قرن ۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابن فاتِک، ابوالوفاء مبشّر (قرن ۵ق)

حکیم ذی‌فنون مصری دمشقی‌الاصل. در ریاضیات شاگرد ابن هیثم و در طب شاگرد ابن رضوان بود. صاحب حوزۀ درسی مشهوری بوده که فضلا از آن استفاده می‌کرده‌اند. کتابخانۀ بزرگی نیز داشت که پس از وی به دست همسرش در حوض خانه ریخته شد. دخترش محدث و از راویان روایات نبوی بود. یگانه اثر برجای‌مانده از او مختار‌الحکم و محاسن‌الکلم در اخبار فلاسفۀ قدیم است.