ابن نقاش، علی به عیسی ( ـ بغداد ۵۷۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابن نقّاش، علی به عیسی ( ـ بغداد ۵۷۴ق)
طبیب و مدرس‌زادۀ بغداد. در دمشق و قاهره اقامت کرد و بعد به دمشق بازگشت. علاوه‌بر طب، در حدیث و ادبیات هم مهارت داشت. مجلس درسی برای دانشجویان پزشکی داشته و مدتی هم در خدمت الملک‌العادل نورالدین محمود بن زنگی بود و دو سال در بیمارستان بزرگ الملک‌العادل طبابت کرد و بسیاری از نامه‌های ملک را به نواحی گوناگون نوشت. پس از وفات نورالدین، ابن نقاش به خدمت سلطان صلاح‌الدین درآمد.