ابوالحکم مغربی، عبیدالله (اندلس ۴۸۶ـ دمشق ۵۴۹ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ابوالحکم مغربی
زادروز اندلس ۴۸۶ق
درگذشت دمشق ۵۴۹ق
شغل و تخصص اصلی شاعر و موسیقی‌دان
شغل و تخصص های دیگر پزشک
آثار نهج‌الوضاعة لاولی الخلاعة یا دیوان شعر؛ شرح حقیقة البرء جالینوس؛ رساله‌ای دربارۀ امراض صدری
گروه مقاله ادبیات عرب

ابوالحِکَمِ مَغرِبی، عُبیدالله (اندلس ۴۸۶ـ دمشق ۵۴۹ق)

(عبیدالله بن مظفر بر عبدالله بن محمد باهلی، معروف به ابوالحِکَمِ مَغرِبی) شاعر، پزشک و موسیقی‌دان. شاعری شوخ‌طبع و هزل‌گو، موسیقی‌دانی عودنواز و پزشکی چیره‌دست بود. به واسطه کنایه، هزل شعری و بی‌بند و باری، به‌رغم منزلت علمی‌اش مجبور به ترک بیمارستان بغداد شد و به دمشق رفت و در آن سامان در دکانی کوچک به طبابت و داروفروشی مشغول شد. از آثارش: نهج‌الوضاعة لاولی الخلاعة یا دیوان شعر وی که مشحون از مطایبات و هزلیات است؛ شرح حقیقة البرء جالینوس؛ رساله‌ای دربارۀ امراض صدری.