ابوسنه، محمدابراهیم (۱۹۳۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
محمدابراهیم ابوسنه
زادروز ۱۹۳۷م
ملیت مصری
شغل و تخصص اصلی شاعر، نمایش‌نامه‌نویس
شغل و تخصص های دیگر نقّاد
آثار پاره‌های شب (۱۹۷۵)؛ میعاد ما دریا (۱۹۸۲)؛ مناظر رودهای دور (۱۹۸۷). نمایش‌نامه‌های منظوم وی حمزۀ عرب (۱۹۷۱)، بررسی شعر عربی (۱۹۷۹)، مجموعۀ مقالات در زمینۀ مسائل ادبی و نقد (۱۹۸۶)
گروه مقاله ادبیات عرب
محمدابراهیم ابونسه

ابوسنه، محمدابراهیم (۱۹۳۷- )

شاعر، نمایش‌نامه‌نویس و نقّاد معاصر مصری. به گروه شاعران اوایل دهۀ ۱۹۶۰ تعلق دارد. وی و شاعران هم‌فکرش دو دهه کوشیدند سنت شعری مصر را در برابر فشارهای متضاد فرهنگی حفظ کنند. شعرش درخور جایگاهی والا در شعر معاصر عربی است. از آثارش: پاره‌های شب (۱۹۷۵)؛ میعاد ما دریا (۱۹۸۲)؛ مناظر رودهای دور (۱۹۸۷). نمایش‌نامه‌های منظوم وی حمزۀ عرب (۱۹۷۱) و حصار قلعه (۱۹۷۹) است. آثاری نیز در نقد ادبی دارد، ازجمله بررسی شعر عربی (۱۹۷۹)، مجموعۀ مقالات در زمینۀ مسائل ادبی و نقد (۱۹۸۶).