ابوصلت اشبیلی، امیه (اندلس ۴۶۰ـ مهدیه ۵۲۹ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
ابوصلت اشبیلی
زادروز اندلس ۴۶۰ق
درگذشت مهدیه ۵۲۹ق
ملیت اندلسی
شغل و تخصص اصلی ریاضی‌دان، موسیقی‌دان و پزشک
شغل و تخصص های دیگر ادیب
آثار الانتصار در ریاضی؛ رسالة‌العمل بالاسطرلاب؛ الملح العصریة در احوال شعرا؛ تقویم‌الذهن در منطق؛ الادویة المفرده؛ الرسالة المصریه
گروه مقاله ادبیات سایر کشورها

ابوصَلتِ اِشْبیلی، امیه (اندلس ۴۶۰ـ مهدیه ۵۲۹ق)

حکیم، ادیب، ریاضی‌دان، موسیقی‌دان و پزشک اندلسی. پس از تحصیل علم در اندلس به نزد ابوولید وَقَّشی، قاضی دانیه، به عزم پیوستن به خلفای فاطمی مصر به دستگاه افضل بن امیر الجیوش وزیر وارد شد. بر اثر سعایت حاسدان و شاید عواملی دیگر، در همان‌جا سه سال و اندی به زندان افکنده شد. وی افزون بر قصیده‌ای بلیغ در شکایت از مصر، اشعار محکم و فصیحی سروده که همسنگ اشعار فصحای عرب است. پس از رهایی از زندان به اسکندریه و سپس به مهدیه رفت و مورد استقبال یحیی بن تمیم، امیر آن‌جا، قرار گرفت؛ در همان‌جا ازدواج کرد و تا آخر عمر در مهدیه بود. از این حکیم آثار گوناگونی در علوم ریاضی، ادبیات، منطق و پزشکی گزارش شده است. از آثارش: الانتصار در ریاضی؛ رسالة‌العمل بالاسطرلاب؛ الملح العصریة در احوال شعرا؛ تقویم‌الذهن در منطق؛ الادویة المفرده؛ الرسالة المصریه در شکوه از اهل مصر.