اتکینسون، جیمز (۱۷۸۰ـ۱۸۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
جیمز اتکینسون
James Atkinson
زادروز ۱۷۸۰م
درگذشت ۱۸۵۲م
ملیت انگلیسی
شغل و تخصص اصلی شاعر و مترجم
شغل و تخصص های دیگر پزشک و خاورشناس
آثار سهراب (کلکته، ۱۸۱۴، ۱۸۲۸) که ترجمه‌ای آزاد از داستان رستم و سهراب شاهنامه است؛ ترجمۀ کلثوم ننه/عقاید‌النساء آقاجمال خوانساری به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۲)؛ شاهنامۀ فردوسی، شاعر ایرانی که ترجمۀ چکیدۀ تمام شاهنامه، به نثر آمیخته به نظم، است (لندن، ۱۸۳۲)؛ ترجمۀ منظوم لیلی و مجنون نظامی به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۶)؛ سفر به افغانستان (لندن، ۱۸۴۲)؛ ویژگی‌ها و پوشاک مردم افغانستان، با همکاری (لندن، ۱۸۴۳)
گروه مقاله زبان شناسی و ترجمه

اَتْکینْسون، جیمز (۱۷۸۰ـ۱۸۵۲) (Atkinson, James)
پزشک، خاورشناس، و شاعر انگلیسی. در ۱۸۰۵ برای کار پزشکی به هند رفت و در آن‌جا زبان فارسی را فراگرفت. در ۱۸۱۸ دانشیار زبان فارسی در کالج فورت ویلیام شد. از ۱۸۳۸ تا ۱۸۴۱ سرپرست گروه جراحان ارتش هند در کابل بود.

از آثارش: سهراب (کلکته، ۱۸۱۴، ۱۸۲۸) که ترجمه‌ای آزاد از داستان رستم و سهراب شاهنامه است؛ ترجمۀ کلثوم ننه/عقاید‌النساء آقاجمال خوانساری به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۲)؛ شاهنامۀ فردوسی، شاعر ایرانی که ترجمۀ چکیدۀ تمام شاهنامه، به نثر آمیخته به نظم، است (لندن، ۱۸۳۲)؛ ترجمۀ منظوم لیلی و مجنون نظامی به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۶)؛ سفر به افغانستان (لندن، ۱۸۴۲)؛ ویژگی‌ها و پوشاک مردم افغانستان، با همکاری (لندن، ۱۸۴۳).