احضارنامه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِحضارنامه

ورقه‌ای که طی آن دادگاه یا قاضی امر به حضور متهم یا مطلع یا گواه در دادگاه و مراجع قضایی می‌کند. احضارنامه در دو نسخه تنظیم و ارسال می‌شود؛ یک نسخه را احضارشده می‌گیرد و نسخۀ دوم را پس از امضا به مأمور ابلاغ تحویل می‌دهد. در احضارنامه نام و شهرت احضارشده، تاریخ، علت احضار، محل حضور و نتیجۀ عدم حضور باید قید شود. در جرایمی که مصلحت اقتضا کند، علت احضار و نتیجۀ عدم حضور در احضارنامه قید نخواهد شد. در مواردی که به‌واسطۀ معلوم‌نبودن محل اقامت، ابلاغ احضاریه ممکن نشود، متهم از طریق یک نوبت آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود.