احیاء الملوک

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِحیاء‌الملوک

نوشتۀ شاه حسین‌ بن‌ ملک‌ غیاثُ‌الدّین‌ محمد، از اعقاب‌ سلسلۀ‌ صفاریان‌ (۱۰۲۷ق). کتابی به عربی در تاریخ امرای سیستان. مؤلف‌ در مقدمۀ‌ کتاب‌ اکثر تواریخی‌ که‌ دربارۀ‌ سیستان‌ تا آن‌ زمان‌ نوشته‌ شده را‌، بررسی‌ کرده‌ است‌. نسخۀ‌ خطی‌ منحصربه‌فرد این‌ کتاب‌ در کتابخانۀ بریتانیا موجود است‌. محمد قزوینی‌ در ۱۳۱۰ش‌، عکسی‌ از آن‌ نسخه را برای‌ کتابخانۀ‌ وزارت‌ معارف‌ تهیه‌ کرد. ملک‌الشعرای‌ بهار در تصحیح نسخۀ‌ خطی تاریخ‌ سیستان‌، از این‌ کتاب‌ استفاده‌ کرده‌‌ و معتقد است‌ که‌ سایر نویسندگا‌نی‌ که‌ در زمینۀ‌ تاریخ‌ سیستان‌ مطالبی‌ نگاشته‌اند به‌ کتاب احیاءالملوک‌ دسترسی‌ داشته‌اند، زیرا که‌ اغلب‌ مطالب‌ نوشته‌های‌ آنان‌ دارای‌ منبع‌ مشترکی‌ به‌ نام‌ تاریخ‌ سیستان‌ مجهول‌ المؤلف‌اند.