اختلاف پتانسیل

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِختِلاف پُتانسیل (potential difference)
تفاوت پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه (← پتانسیل_الکتریکی). برابر است با انرژی الکتریکی واحد بار الکتریکی در حالتی که از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر حرکت کند. در هر مادۀ رسانا، الکترون‌ها به طرف ناحیه‌ای که نسبتاً مثبت‌تر است و بار منفی کمتری دارد، حرکت می‌کنند. یکای اختلاف پتانسیل در دستگاه بین‌المللی را ولت[۱] (V) می‌نامند. به اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از هر مدار الکتریکی معمولاً ولتاژ[۲] می‌گویند و آن را با ولت‌سنج[۳] اندازه‌گیری می‌کنند (نیز ← قانون اُهم). یک ولت برابر است با یک ژول انرژی که در هر کولن بار الکتریکی نهفته است. اختلاف پتانسیل (V) را با این معادله تعریف می‌کنند: (فرمول ۱)

فرمول ۱:

که در آن انرژی الکتریکی برحسب ژول، و (Q) بار الکتریکی برحسب کولن است. انرژی شیمیایی باتری در جریان حرکت بار الکتریکی در طول مدار به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. این انرژی را با بازآرایی فرمول فوق به‌صورت زیر می‌نویسند: E=QV

 


  1. volt
  2. voltage
  3. voltmeter