اختیارگرایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِختیارگَرایی (libertarianism)
نظریه‌ای سیاسی مبتنی‌بر برتری حقوق فرد به همۀ ملاحظات دیگر و جویای به حداقل‌رساندن قدرت دولت به‌منظور پاسداری از این حقوق. این نظریه، در افراطی‌ترین شکل خود، دولت را دارای اختیار مشروع برای مداخله در زندگی شخص نمی‌داند، زیرا شخص اجازۀ چنین مداخله‌ای را نداده است. اشخاص باید آزاد باشند تا هرچه خوش دارند انجام دهند مگر آن که عمل آنان به حقوق دیگران لطمه بزند. رابرت نوزیک[۱]، فیلسوف انگلیسی، ازجملۀ هواداران امروزی این نظریه است.

 


  1. Robert Nozick