ادیب همدانی (قرن ۱۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَدیب همدانی (قرن ۱۳ق)

مشهور به ذوالریاستین، دولتمرد و شاعر ایرانی. برای فراگیری دانش‌ به کاشان و مازندران و مشهد رفت. هندسه، ریاضیات و اخترشناسی را در مشهد آموخت. سپس در اصفهان حکمت مشاء و اشراق و پس از چندی در کربلا و نجف فقه و اصول را فرا گرفت. در پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار دو سال وزیر محمدعلی میرزا دولت‌شاه بود. و در این دوره، دژ مندلیج را از دست سپاه عثمانی بازپس‌گرفت و به پاس این خدمت ملقب به ذوالریاستین شد. در شاعری به خاقانی نظر داشت. از آثارش: اشارات طوریه؛ شروح دعای صباح.