اراستوس، توماس (۱۵۲۴ـ۱۵۸۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اراسْتوس، توماس (۱۵۲۴ـ۱۵۸۳م)(Erastus, Thomas)
(نام اصلی: توماس لیبلر[۱]، لیبر[۲]، یا لوبر[۳]) متأله و پزشک سوئیسی. در اجلاس‌های هایدلبرگ (۱۵۶۰م) و مالبرون[۴] (۱۵۶۴م) از این اعتقاد تسوینگلی[۵] در مورد نمادین‌بودن عشای ربانی[۶] دفاع کرد و با فشار کالوَنی‌ها[۷] به اتهام سوکینیانیسم[۸] تکفیر شد. او صاحب رسالاتی در مورد نظریه‌های پاراسلسوس[۹]، علم احکام نجوم[۱۰]، کیمیاگری[۱۱]، و طب است؛ ولی مهم‌ترین اثر او که در ۱۵۶۸م تألیف شد و در ۱۵۸۹م پس از مرگش انتشار یافت، در دفاع از حق دولت در مجازات روحانیان مجرم بود. از این‌رو اراستوس‌گرایی[۱۲] عبارت از اعتقاد به تفوّق دولت در امور مذهبی است؛ گرچه مدافع آن‌ نه اراستوس، بلکه هوگو گروتیوس[۱۳] بود. اراستوس مدعی بود که کلیسا حق مجازات‌های مدنی و تأدیب ندارد. اراستوس در بادن[۱۴]، سوئیس، به‌ دنیا آمد. در ۱۵۴۰م در بال بازل[۱۵]، سوئیس، الهیات[۱۶] و سپس در پادوا[۱۷]، ایتالیا، فلسفه و طب خواند. در ۱۵۵۸م استاد طب در دانشگاه هایدلبرگ[۱۸] (در آلمان کنونی) و طبیب خصوصی امیر محلی شد. در ۱۵۵۹م به مستشاری امارت و عضویت شورای کلیسا[۱۹] انتخاب شد و سال آخر عمرش استاد اخلاق در بازل بود. 1. Thomas Liebler
 2. Lieber
 3. Luber
 4. Maulbronn
 5. zwinglian doctrine
 6. Lord's supper
 7. calvinists
 8. Socinianism
 9. paracelsus
 10. astrology
 11. alchemy
 12. Erastianism
 13. Hugo Grotius
 14. Baden
 15. Basel
 16. theology
 17. Padua
 18. Heidelberg University
 19. church consistory