اردوبازار، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اردوبازار، محلّه

در نزدیکی سبزه‌میدان در شهر لاهیجان. در اوایل دورۀ صفوی به‌سبب وجود قلعه‌ای که تا آن زمان حاکم گیلان بیه پیش در آن اقامت داشت، به محلۀ قلعه مشهور بود. ویرانه‌های آن قلعه در دهۀ ۱۳۵۰ش باقی بود. در ۱۰۰۰ق شاه‌عباس اول برای جنگ با حاکم متمّرد در نزدیکی قلعه اردو زد و از آن زمان، محله به اردوبازار شهرت پیدا کرد.