ارل، رالف (۱۷۵۱ـ۱۸۰۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِرْل، رالف (۱۷۵۱ـ۱۸۰۱م)(Earl, Ralph)

نقاش امریکایی. صحنه‌های تاریخی و تک‌چهره‌ می‌کشید. هنرمندی خودآموخته، و نقاشی دوره‌گرد در دوران استعماری امریکا و جمهوری آغازین آن بود. از قرار معلوم صحنه‌های جنگی‌اش از لکسینگتون[۱]، که بانو ایماس دولیتِل[۲] آن‌ها را به صورت چاپنقش[۳] درآورد، نخستین نقاشی‌های تاریخی‌اند که توسط یک امریکایی اجرا‌ شده است. اِرل پس از پایان جنگ‌های استقلال‌طلبانه[۴] به لندن رفت، و نزد بنجامین‌ وست[۵] هنر آموخت. چندین تک‌چهره، ازجمله تک‌چهره‌هایی از مشاهیر امریکایی پدید آورد.

 


  1. Lexington
  2. Amos Doolittle
  3. engraving
  4. War of Independence
  5. Benjamin West