ارلنگر، جوزف (۱۸۷۴ـ۱۹۶۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
جوزف ارلنگر
Joseph Erlanger
زادروز سان‌‌فرانسیسکو ۱۸۷۴م
درگذشت ۱۹۶۵م
ملیت امریکایی
تحصیلات و محل تحصیل دانشکدۀ پزشکی جان هاپکینز
شغل و تخصص اصلی فیزیولوژیست
گروه مقاله پزشکی
جوایز و افتخارات جایزۀ نوبل فیزیولوژی و پزشکی (۱۹۴۴م)
اِرلَنگِر، جوزِف

اِرلَنگِر، جوزِف (۱۸۷۴ـ۱۹۶۵م)(Erlanger, Joseph)

فیزیولوژیست امریکایی. به سبب تحقیق در زمینۀ چگونگی انتقال تکانه‌ها[۱] با رشته‌های عصبی[۲]، به همراه هربرت گاسر[۳] به جایزۀ نوبل فیزیولوژی و پزشکی (۱۹۴۴م) دست یافت. آنان دریافتند که رشته‌های عصبیِ نازک‌تر هدایت پیام‌های حس درد را برعهده دارند و ضخامت هر رشتۀ عصبی تعیین‌کنندۀ سرعت انتقال علایم الکتریکی در آن رشته است. نورون‌[۴]ها یاخته‌هایی‌اند که برای انتقال علایم الکتریکی از محلی به محل دیگر تخصص یافته‌اند و واحدهای عملکردی دستگاه عصبی‌ به‌شمار می‌آیند. انواع گوناگونی از نورون‌‌ها وجوه مشترکی دارند. هر نورون دارای جسم یاخته‌ای[۵] نسبتاً بزرگی است که بخش عمدۀ سیتوپلاسم[۶] و اندامک[۷]ها در آن قرار دارد. به‌علاوه، نورون‌ها زواید رشته‌مانند درازی دارند که به فواصل طولانی در بدن کشیده می‌شوند و پیام‌ها را منتقل می‌کنند. ارلنگر برای اولین‌بار انواع متفاوتی از نورون‌ها را تشخیص داد و توصیف کرد. او و گاسر نشان دادند که می‌توان رشته‌های حسی (دندرون‌ها[۸]) تنه‌های عصبی[۹] مختلط را، که عصب‌های دارای هر دو نورون‌ حسی و حرکتی‌اند، براساس اندازه و مشخصات فیزیکی آن‌ها دسته‌بندی کرد. ارلنگر در سان‌‌فرانسیسکو[۱۰] زاده شد و در دانشکدۀ پزشکی جان هاپکینز[۱۱] درس خواند. از ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۶م، استاد فیزیولوژی دانشگاه واشینگتن بود و در همان زمان همکاری با گاسرِ فیزیولوژیست اعصاب[۱۲] را شروع کرد.

 


 1. impulses
 2. nerve fibres
 3. Herbert Gasser
 4. neuron
 5. cell body
 6. cytoplasm
 7. organelle
 8. dendrons
 9. nerve trunks
 10. San Francisco
 11. Johns Hopkins
 12. neurophysiologist