اروسکو، خوزه کلمنته (۱۸۸۳ـ۱۹۴۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
خوزه کلمنته اروسکو
Jose Clemente Orozco
زادروز ۱۸۸۳م
درگذشت ۱۹۴۹م
ملیت مکزیکی
تحصیلات و محل تحصیل معماری
شغل و تخصص اصلی نقاش
سبک دیوارنگاری
آثار مبارزه بشری (۱۹۳۰)
گروه مقاله نگارگری و مجسمه سازی جهان
خوزه کلمنته اروسکو

اُروسْکو، خوزه کلِمِنتِه (۱۸۸۳ـ۱۹۴۹)(Orozco, José Clemente)

نقاش دیوارنگار[۱] مکزیکی. آثار خود را تحت تأثیر انقلابِ ۱۹۱۰م در مکزیک پدید آورد؛ همچون مجموعه آثارش در کاخ دولت[۲] در گوادالاخارا[۳] (۱۹۴۹). مبارزۀ بشری[۴] (۱۹۳۰؛ مدرسۀ جدید پژوهش‌ اجتماعی[۵]، نیویورک) نمونۀ شاخصی از آثار اوست. اروسکو درس معماری خوانده بود، اما در ۱۹۰۹ به نقاشی رو آورد، و سپس در مکزیک و امریکا هنر آفرید. هنرش حزن‌انگیز، نمایشی، مملو از تصاویر مرگ و رنج، و حاکی از دلبستگی دیوانه‌وارش به تاریخ مکزیک است که پس از انقلابِ ۱۹۱۰م، در هنرمندان مکزیکی تأثیر گذاشت. در آثار متأخرش بشردوستی، شکل تعمیم‌یافته‌تری پیدا کرد.

از آثار خوزه کلمنته اروسکو  1. muralist
  2. Palace of Government
  3. Guadalajara
  4. Mankind’s Struggle
  5. New School for Social Research