ارگان، شهر قدیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَرْگان، شهر قدیم

(یا: ارجان) شهری قدیمی در پارس باستان، کنار رودخانۀ مارون. به دستور قباد شاه ساسانی نزدیک شهر بهبهان ساخته شد و آمِدِقباد نام گرفت و زندانیان جنگی را در‌ آن جای می‌دادند. ارگان بعد از اسلام به ارجان تغییر نام یافت و به مرکز اداری ایالت ارجان، واقع در غرب فارس، تبدیل شد. شهری آباد و پررونق بود و در قرن ۷ق، به تصرف اسماعیلیان درآمد و به مرور از رونق افتاد. مورخان اسلامی موقعیت شهر مزبور را به فاصلۀ ۶۰ فرسنگ از شیراز و ۶۰ فرسنگ تا سوق‌الاهواز توصیف کرده و آن را شهری بزرگ با آب فراوان و نخل و زیتون بسیار دانسته‌اند.