اریباسیوس (۳۲۵ـ اواخر قرن ۴م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُریباسیوس (۳۲۵ـ اواخر قرن ۴م)(Oribasius)

پزشک یونانی. از اهالی پرگامون بود. در اسکندریه تحصیل کرد. او یکی از بزرگ‌ترین اصحاب دایرة‌المعارف پزشکی دوران پیش از اسلام بود که از آثار قدیمی‌تر طبی، به خصوص از تألیفات جالینوس، مواضع مهم را برمی‌گرفت و آن‌ها را به صورتی منسجم تدوین می‌کرد. دارای آثاری در پزشکی و داروشناسی است که مهم‌ترین آن الکُنّاش یا کتاب‌السبعین است. او این اثر ۷۰ کتابی را به درخواست پسرش اوستاتیوس نوشته است و حدود یک‌سوم آن موجود است. این اثر بیش از سایر آثارش نزد پزشکان اسلامی مشهور بوده است. رازی در آثارش به فراوانی از نوشته‌های اُریباسیوس در این کتاب استفاده کرده است.