استابولوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسِتابولوم (acetabulum)

برگرفته از واژه‌ای لاتینی به معنی جام. حفرۀ عمیقِ موجود در استخوان لگن[۱]. سر استخوان ران[۲] (فمور) در آن قرار می‌گیرد.

 


  1. hip bone
  2. femur