استانیسلافسکی، کنستانتین (۱۸۶۳ـ۱۹۳۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:38, 7 February 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
کنستانتین استانیسلافسکی
Konstantin Stanislavsky
زادروز ۱۸۶۳م
درگذشت ۱۹۳۸م
ملیت روسی
شغل و تخصص اصلی استاد بازیگری
شغل و تخصص های دیگر بازیگر و کارگردان
سبک شیوه استانیسلافسکی
آثار زندگی من در هنر (۱۹۲۴)، آفرینش شخصیت (۱۹۵۰)، و آفریدن نقش (۱۹۶۱)
گروه مقاله تیاتر

استانیسلافسکی، کنستانتین (۱۸۶۳ـ۱۹۳۸م)(Stanislavsky, Konstantin)
بازیگر و کارگردان روس[۱] و استاد بازیگری. سبک بازیگری تصنعی را مردود می‌دانست و از رویکردی واقعگرایانه‌تر جانب‌داری می‌کرد، که بر پرورش روانشناختی شخصیت متمرکز بود. کارهای اکتورز استودیو[۲] مبتنی بر روش‌های اوست. استانیسلافسکی به‌سبب کارگردانی نمایش‌نامه‌های شاخص چخوف[۳] تحسین بسیاری را برانگیخت. از مؤسسان تئاتر هنری مسکو[۴] (۱۸۹۸م) بود و آثاری از چخوف و گورکی[۵] را کارگردانی کرد. اندیشه‌هایش را، که تأثیری چشمگیر بر فنون بازیگری اروپا و امریکا گذاشتند، در آثار زیر تشریح کرده است: زندگی‌نامۀ خودنوشتش، زندگی من در هنر[۶] (۱۹۲۴م) و کتاب‌های راهنمای بازیگر آماده می‌شود[۷] (۱۹۳۶م، ترجمۀ فارسی: کار هنرپیشه روی خودآفرینش شخصیت[۸] (۱۹۵۰م)، و آفریدن نقش[۹] (۱۹۶۱م).

کنستانتین استانیسلافسکی  1. Russian
  2. Actors Studio
  3. Chekhov
  4. Moscow Art Theatre
  5. Gorky
  6. My Life in Art
  7. An Actor Prepares
  8. Building a Character
  9. Creating a Role