استسیخوروس (ح ۶۳۰ ـ ح ۵۵۰پ م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 12:27, 22 February 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِسْتِسیخوروس (ح ۶۳۰ ـ ح ۵۵۰پ‌م)(Stesichorus)

شاعر غنایی یونانی. در سیسیل زندگی می‌کرد و اغلب آثارش را در آن‌جا نوشت. روایت‌های غنایی او، که مشتمل بر گفت‌وگوی مستقیم است، بر آثار تراژدی‌ بعدی یونان تأثیر عمیقی بر‌جا گذاشت، اما فقط بخش‌هایی از آثارش باقی مانده‌اند.