اسحق بیک (اصفهان 1150- همان‌جا 1185ق)

اسحق بیک
زادروز اصفهان 1150ق
درگذشت همان جا 1185ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی شاعر و ادیب
لقب متخلص به عذری و معروف به عذری بيگدلی
دوره زندیه- قرن 12ق
آثار تلخيص اشعار آتشكدۀ آذر - تذكره اسحق بیک
گروه مقاله تاریخ ایران
خویشاوندان سرشناس آقاخان بيگدلی شاملو (پدر)- حاج لطفعلی بيک آذر بیگدلی (برادر)

(متخلص به عذری و معروف به عذری بیگدلی) شاعر ایرانی دورۀ زندیه. او از شعرا و ادبای قرن 12ق بود و در انواع شعر و به ویژه غزل، توانمند بود و طبعی روان داشت.

در اصفهان زاده شد. فرزند آقاخان بیگدلی شاملو، شاعر و ادیب، و برادر کوچک‌تر حاج لطفعلی بیک آذر بیگدلی (متوفی در 1195ق)، صاحب آتشکدۀ آذر است. اسحق بیک اشعار آتشکدۀ آذر را تلخیص کرد.

به زندگی‌نامه نویسی نیز رو آورد. اثر او با عنوان تذکره اسحق بیک،‌ دربارۀ زندگی و اشعار شاعران فارسی زبان و معروف تا قرن 12ق است و حدود 7500 بیت دارد و در چهار بخش قصیده، غزل، قطعه و رباعی تنظیم شده است. بیشتر اشعار آن نیز همان ابیات موجود در آتشکدۀ آذر و در واقع، منتخبی از اشعار تذکرۀ آتشکده است و نسخه‌هایش در کتابخانه ملی تبریز و کتابخانه دانشکده ادبیات اصفهان موجود است.

او در جوانی در زادگاهش اصفهان فوت کرد و در ایوان شمالی امامزاده درب امام اصفهان مدفون است.