اسلاویچی، یوان (۱۸۴۸ـ۱۹۲۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
یوان اسلاویچی
Ioan Slavici
زادروز ۱۸۴۸م
درگذشت ۱۹۲۵م
ملیت رومانیایی
شغل و تخصص اصلی نویسنده
آثار داستان مردم (۱۸۸۱) و جنگلبان (۱۸۸۴)، عشقی مارا (۱۸۹۴)
گروه مقاله ادبیات غرب
یوان اسلاویچی

اسلاویچی، یوان (۱۸۴۸ـ۱۹۲۵م)(Slavici, Ioan)

نویسندۀ رومانیایی. روزنامۀ تریبونا[۱] را منتشر می‌کرد که مدافع ادبیاتی بر پایۀ زندگی دهقانی بود. داستان‌هایش در مجموعه‌هایی با نام داستان مردم[۲] (۱۸۸۱) و جنگلبان[۳] (۱۸۸۴) چاپ شدند که نمونۀ این گونه ادبیات است. نمایش‌نامۀ عشقی مارا[۴] (۱۸۹۴) نیز اثر اوست. دوست میهایل امینسکو[۵]، نویسنده‌ی سرشناس، بود و عقایدی یهودی‌ستیزانه داشت.

 


  1. Tribuna
  2. Novele din popor
  3. Padureanca
  4. Mara
  5. Mihail Eminescu