اسپوندیلوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسْپونْدیلوز (spondylosis)

تغییرات تحلیل‌برندۀ[۱] مهره‌ها، به‌علت پیری، ضربه یا بیماری.

 


  1. degenerative changes