اسید کربنیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اسید کربنیک (carbonic acid)

H2CO3، اسید دوبازی ضعیفی حاصل از حل‌شدن دی‌اکسید کربن[۱] در آب[۲]: H2O + CO2 → H2CO3

از این اسید دو دسته نمک حاصل می‌شود: کربنات‌ها[۳] و کربنات‌های هیدروژن[۴]. نوشابه‌های گازدار از حل‌کردن تحت فشار دی‌اکسید کربن در آب، و حل کردن سایر اجزاء در آن تولید می‌شوند. آب سودا محلولی از اسید کربنیک است.  1. carbon dioxide
  2. water
  3. carbonates
  4. hydrogen carbonates