اشنیتسلر، آرتور (۱۸۶۲ـ۱۹۳۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آرتور اشنیتسلر
Arthur Schnitzler
زادروز وین ۱۸۶۲م
درگذشت ۱۹۳۱م
ملیت اتریشی
شغل و تخصص اصلی نمایشنامه نویس
شغل و تخصص های دیگر روان پزشک
آثار نمایش‌نام‌های عشق گذرا (۱۸۹۵)، چرخ و فلک (۱۸۹۷)، و رمان ستوان گوستل (۱۹۰۱)
گروه مقاله ادبیات غرب
آرتور اشنیتسلر

اشنیتسلر، آرتور (۱۸۶۲ـ۱۹۳۱م)(Schnitzler, Arthur)

آرتور اشنیتسلر

نمایش‌نامه‌نویس اتریشی. دکتر روان‌پزشک بود و به سبب نمایش‌نامه‌های روان‌شناختی‌اش، که کندوکاوی در خودپسندی، شهوت‌رانی، و خودفریبی زندگی بورژوازی[۱] وینی است، شهرت دارد. با نمایش‌نامۀ عشق گذرا[۲] (۱۸۹۵) مشهور شد. چرخ و فلک[۳] (۱۸۹۷) مجموعۀ گفت‌وگوهای نمایشی است، که شهوت را توصیف می‌کند و در ۱۹۲۰ اجرای جنجال‌برانگیزی داشت؛ اما کارگردانی به نام ماکس افولس[۴] در ۱۹۵۰ فیلم موفقی از روی آن ساخت. رمان او، ستوان گوستل[۵] (۱۹۰۱)، پیش‌گام تک‌گویی درونی در قصه است. اشنیتسلر در وین زاده شد. پس از تحصیل در رشتۀ پزشکی و کار در بیمارستان، به گروه نویسندگان ضد ناتورالیست[۶] وین جوان[۷] پیوست.

 


  1. bourgeois
  2. Liebelei/Playing with Love
  3. Reigen/Merry-Go-Round
  4. Max Ophuls
  5. Leutnant Gustl
  6. antinaturalistic
  7. Young Vienna