اشکوری (گویش اشکور بالا)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


اِشكَوَری (۱)

از گویش‌های گیلکی که مردم بالا اشکور (اشکور تنکابن)، از توابع جنت رودبار و واقع در جنوب رامسر، به آن تکلم می‌کنند و به‌طور کلی به مازندرانی، و به خصوص تنکابنی، نزدیک است.

صامت‌های اشکوری همانند صامت‌های فارسی است. مضاف‌الیه بر مضاف مقدم است و نشانۀ ربطً کسره است. صفت قبل از موصوف می‌آید و نشانۀ تصغیر و تحبیب /ـay/ است.