افسون (فیزیک)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَفسون (فیزیک)(charm)

در فیزیک، خاصیت یکی از انواع کوارک‌‌ها (ذرات بسیار کوچکِ درون پروتون‌ها و نوترون‌ها)، با نام کوارک افسون[۱]. اثرات افسون را فقط در آزمایش‌هایی می‌توان دید که با شتاب‌دهنده[۲]ها صورت می‌گیرند.

 


  1. charm quark
  2. accelerator