افضل خان ختک

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَفضل‌خان خَتَک (۱۰۸۰/۱۰۷۵ـ ح ۱۱۸۱ق)

افضل خان ختک
زادروز ۱۰۸۰/۱۰۷۵ق
درگذشت ح ۱۱۸۱ق
ملیت افغانستانی
شغل و تخصص اصلی شاعر
شغل و تخصص های دیگر مترجم و مورخ
آثار تاریخ مرصع (پیشاور، ۱۹۷۴)- عیار دانش ابوالفضل علامی
گروه مقاله ادبیات سایر کشورها

مترجم، تاریخ‌نگار و شاعر پشتوگوی افغانستانی. پدر و نیای او از سرداران مبارز قوم ختک و از ادیبان بنام زبان پشتو بودند. دو سال به‌دست دولت گورکانی اسیر و در کابل زندانی بود (۱۰۹۸ق). پس از درگذشت پدرش، به ریاست قوم ختک رسید و شانزده سال به استقلال در این مقام ماند. در نظم و نثر شاگرد مکتب خوشحال‌خان بود. از آثارش: تاریخ مرصّع، به پشتو، که مهم‌ترین اثر وی است و در آن شماری از سروده‌ها و نامه‌‌های فارسی او به شخصیت‌های مهم آن روزگار آمده است. این اثر با تعلیقات و مقدمه‌ای از کامل مومند به چاپ رسیده است (پیشاور، ۱۹۷۴)؛ تفسیری از قرآن کریم به پشتو. افضل‌خان برگردان‌هایی نیز به پشتو دارد که از آن شمارند: کیمیای سعادت محمد غزالی؛ تاریخ اعثم کوفی؛ عیار دانش ابوالفضل علامی.