التهاب مفصل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلتهاب مفصل (arthritis)

اِلتهاب مفصل
اِلتهاب مفصل
اِلتهاب مفصل

التهاب مفصل، با درد، تورّم، و محدودیت حرکت همراه است. علت‌های گوناگونی موجب التهاب مفصل می‌شود، ازجمله نقرس[۱]، عفونت[۲]، و آسیب مفصل[۳]. سه نوع شایع التهاب مفصل عبارت‌اند از آرتریت روماتوئید[۴]، اُستئو‌آرتریت[۵]، و التهاب چرکی مفصل[۶].

 


  1. gout
  2. infection
  3. trauma to the joint
  4. rheumatoid arthritis
  5. osteoarthritis
  6. septic arthritis