الکتروستاتیکی، یکاهای

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِلِکتروستاتیکی، یکاهای (Electrostatic Units)

(یا: واحدهای ایستان‌برقی) واحد پایۀ الکتریسیته، عبارت‌ از بارِ مطلق الکترون یا پروتون، با نماد e. واحد بار الکتریکی در دستگاه سی‌جی‌اِس واحد الکتروستاتیکی است و بنابر تعریف، مقدار الکتریسیته‌ای است که هرگاه در نقطه‌ای از خلأ متمرکز شود، بار همنام با خود را با نیروی یک دین به اندازۀ یک سانتی‌متر از خود دور ‌کند. این واحد معادل کلِ بار ۲,۰۸۲ میلیون الکترون یا پروتون است. واحد اصلی جریان الکتریکی اِسْتات‌آمپر است و بنابر تعریف، جریان یک واحد الکتروستاتیکی در هر ثانیه است. اِسْتات‌ولت، که واحد اصلی نیروی محرکۀ الکتریکی یا اختلاف پتانسیل است، معادل است با اختلاف پتانسیل موجود بین دو نقطه. هرگاه برای ایجاد نیرویی برابر یک واحد الکتروستاتیکی بین این دو نقطه به انجام یک اِرْگ کار نیاز باشد.