امه، مارسل (۱۹۰۲ـ۱۹۶۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

امه، مارسل (۱۹۰۲ـ۱۹۶۷)(Aymé, Marcel)

مارسل امه
Marcel Aymé
زادروز ۱۹۰۲م
درگذشت ۱۹۶۷م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نویسنده
آثار مادیان سبز؛ راه دانش آموزان؛ اورانوس؛ جعبه های ناشناخته (رمان)؛ مگس آبی؛ حامی؛ گاوآدم (نمایش نامه)
گروه مقاله ادبیات غرب
مارسل امه

نویسندۀ فرانسوی. رمان‌های بسیاری نوشت که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از مادیان سبز[۱] (۱۹۳۳)، راه دانش‌آموزان[۲] (۱۹۴۶)، اورانوس[۳] (۱۹۴۸)، و جعبه‌های ناشناخته[۴] (۱۹۶۰). از دیگر آثار اوست: داستان‌های کوتاه؛ ۳ جلد داستان‌های کودکان؛ و چند جلد مقاله. امه پس از جنگ جهانی دوم نیز شماری نمایش‌نامۀ موفق نوشت، ازجمله مگس آبی[۵] (۱۹۵۷)، حامی[۶] (۱۹۶۰)، و گاوآدم[۷] (۱۹۶۳). مجموعه داستان دیوارگذر او با ترجمه‌ی مهدی سحابی از سوی نشر ماهی منتشر شده است.

 


  1. La Jument verte/The Green Mare
  2. Le Chemin des écoliers
  3. Uranus
  4. Les Tiroirs de l’inconnu
  5. La Mouche bleue
  6. Patron
  7. Le Minotaure