انارکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَنارکی

گویش ویژۀ مردم انارک نایین و با گویش‌های نایینی، اردستانی، زفره‌یی و کرمانی در شمار مجموعۀ گویش‌های جنوب شرقی از گویش‌های مرکزی ایران. این گویش با گویش‌های مزبور و نیز کرمانی و یزدی قرابت زیادی دارد.

در انارکی جنس دستوری وجود ندارد. پسوند نکره‌ساز i است. پسوند اشاره eـ است. استفاده از کسرۀ اضافه مثل فارسی رایج است، اما مضاف‌الیه را می‌توان بدون استفاده از کسرۀ اضافه پس از مضاف قرار داد. چند واژۀ انارکی: مانند kuye «سگ»، enju «زن»، di «این»، i «آن».