انصاف (الانصاف)(فلسفه)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِنْصاف (الاِنْصاف) (۱)
کتابی به عربی، در فلسفه، تألیف ابن سینا. اثری است بسیار مفصّل در بیست مجلد و ۲۸هزار مسئله فلسفی که در حملۀ مسعود غزنوی به اصفهان در ۴۴۵ق، بیشتر قسمت‌های آن ازبین‌رفته و به گفتۀ ابن سینا در المباحثات، بازنگاری آن مجال و فرصتی بسیار می‌طلبیده است. ابن سینا در این اثر، با توجه به پاره‌ای اسناد و بخش‌های یافت‌شدۀ آن، تمامی آثار ارسطو را شرح و بررسی می‌کند و با تقسیم علما به مشرقیان و مغربیان، پس از بیان نقض و ابرام‌های آنان، به قضاوت و انصاف می‌نشیند و رأی نهایی خود را ابراز می‌کند. درپی کاوش عبدالرحمن بدوی، قطعاتی از این اثر یافت شد که وی آن‌ها را نخستین‌بار ذیل مجموعۀ ارسطو عندالعرب منتشر کرده است (۱۹۴۷).