اور، سلسله پادشاهی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اور، سلسلۀ پادشاهی (Ur)
از کهن‌ترین و قدرتمند‌ترین دولت ‌ـ ‌شهرهای سومری. همزمان با شهر کیش، سلسلۀ اول در شهر اور تأسیس شد که از ۲۹۰۰ تا ۲۷۰۰پ‌م قدرت را در دست داشت. از فهرست شاهان سلسلۀ اول شهر اور اطلاعات دقیقی در دست نیست. سارگون اکدی، در حدود ۲۳۳۴پ‌م، اور را ضمیمۀ پادشاهی اَکَد کرد. این دوران مصادف بود با سلسلۀ دوم شهر اور. کاوش‌های سر لئونارد وولی در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۴ به کشف آرامگاه سلاطین اور انجامید و نام چند تن از پادشاهان سلسلۀ دوم آشکار شد: مَس کالام دوگ و آکالام دوگ. سلسلۀ سوم اور در حدود ۲۱۱۲پ‌م تأسیس شد. سلسلۀ سوم اور توانست قدرت پادشاهی شاهی اَکَد را درهم کوبد و عیلام را خراج گذار کند. نام پنج تن از پادشاهان سلسلۀ سوم اور در تاریخ ضبط شده است: اورنمو (۲۱۱۲ـ۲۰۹۵پ‌م) شولْگی (۲۰۹۴ـ۲۰۴۷پ‌م) اَمَرسین (۲۰۴۶ـ۲۰۳۸پ‌م) شوسین (۲۰۳۷ـ۲۰۲۹پ‌م) و ایبی سین (۲۰۲۸ـ۲۰۰۴پ‌م). هر چند سلسلۀ سوم اور بر بِینُ‌النَّهرِین باستان چیره شده بود اما با حملات مستمر عیلامیان سرانجام فرو پاشید. از حدود ۲۰۰۰پ‌م دیگر سومر به‌عنوان قدرت سیاسی‌ـ‌ اقتصادی در تاریخِ بِینُ‌النَّهرین حضور ندارد. پس از فروپاشی سلسلۀ سوم اور، دورۀ ایسین‌ـ‌ لارسا در تاریخ بین‌النهرین آغاز می‌شود.