اورامانی (گویش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اورامانی (گویش)
(یا: اورامی) گویش مردم اورامانات کردستان، مشتمل بر دو دستۀ اورامانی‌های لَهون، ساکن نوسود واقع در جنوب غربی رشته‌کوه‌های شاهو؛ و اورامانی‌های تخت، ساکن پاوه، شاهو و حجیج در شمال و شرق رشته‌کوه‌های شاهو. این گویش از گویش‌های کردی است و با گورانی قرابت زیادی دارد.

از ویژگی‌های آوایی اورامانی، تبدیل واج آغازین ـx به ـh (har «خر») است، در حالی‌که در گویش‌های دیگر گورانی به جای آن‌ها از i و u استفاده می‌کنند. در اورامانی، موصوف با aـ به صفت مرتبط می‌شود و تک‌واژ‌های تعریف و غیره به صورت پسوند به صفت می‌چسبد.

مقالۀ اورامانی نیز دیده شود.