اورستیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اورِستیا (Oresteia)

نمایش‌نامۀ تراژیک[۱] و سه‌گانۀ یونانی به قلم آیسخولوس[۲]: آگاممنون[۳]، شراب‌افشانان[۴]، و اِئومنیدها[۵]، که در جشنوارۀ دیونوسوس[۶] آتن در ۴۵۸پ‌م جایزۀ نخست را از آن خود کرد. موضوع آن‌ها قتل آگاممنون به‌دست همسرش کلوتِمنِسترا[۷] و درپی آن انتقامی است که پسر آن‌ها، اورستس[۸]، و دخترشان، الکترا[۹]، می‌گیرند.

 


  1. tragic
  2. Aeschylus
  3. Agamemnon
  4. Libation-Bearers
  5. Eumenides
  6. Dionysus
  7. Clytemnestra
  8. Orestes
  9. Electra