اورژانس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اورژانْس

مراقبت‌های پزشکی فوری‌ـ ‌تخصصی. اورژانس نخستین‌بار ۴۰ سال قبل در پاسخ به افزایش انتظارات مردمی برای دسترسی شبانه‌روزی به مراقبت‌های پزشکی کیفی و تخصصی، با تأسیس اولین دوره تربیت دستیار در این رشته در دانشگاه سینسیناتی اوهایوی امریکا، پا به عرصۀ وجود نهاد. شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشورمان نخستین‌بار ضرورت راه‌اندازی این رشته را در ۱۳۷۵ تصویب کرد و در ۱۳۷۹ راه‌اندازی این رشته به‌منزلۀ برنامه‌ای راهبردی در سطح وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مطرح شد و درپی آن دانشگاه علوم پزشکی ایران با دریافت مجوّز رسمی از شورای گسترش دانشگاه‌ها، رسالت تربیت اولین دورۀ تربیت دستیاران طب اورژانس را برعهده گرفت. اکنون پس از گذشت شش سال از آغاز این تجربۀ موفق و با تأسیس مراکز جدید تربیت دستیار در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، و تبریز و راه‌اندازی قریب‌الوقوع در دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و مشهد پدیدۀ نگرش تخصصی به طب اورژانس در حال تبدیل شدن به الگویی ملّی است.