باز کردن منو اصلی

اوکایاما

11631800-1.jpg
11631800-3.jpg
11631800-2.jpg

اوکایاما (Okayama)

اوکاياما

بندر صنعتی و قلعه‌شهر قدیمی در جنوب غربی جزیرۀ هونشو[۱]، در ژاپن، به فاصلۀ ۱۲۰کیلومتری غرب کوبه[۲]؛ ۵۹۸هزار نفر جمعیت دارد (۱۹۹۴). صنایع آن پنبه‌ریسی و تولید کائوچو، مواد شیمیایی، و تجهیزات کشاورزی است.

 


  1. Honshu
  2. Kobe