نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر هود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.

اَکومَن‌
به‌‌معنی‌ بدمنش‌ و بداندیش‌، دیو پیام‌آور اهریمن‌ و محرم‌ترین دیوان و در برابر بَهمَن‌ در آیین زَردُشتی‌. در اَوِستایی اَکَمَنَ یا اَکَهَ‌مَنو است. اکومن‌ آفریدگان‌ را به‌ بداندیشی‌ می‌کشاند. اهریمن‌ اکومن‌ را برای‌ فریب‌دادن‌ زَردُشت‌ و درآوردن‌ او به‌ آیین‌ خود فرستاد. بهمن‌ از وارونه‌کاری‌ اکومن‌ استفاده‌ کرد و به‌ او گفت‌ که‌ داخل‌ شود، اما اکومن‌‌ وارونه‌کار از داخل‌شدن‌ خودداری‌ کرد و بهمنِ شادی‌آفرین‌ به‌ زَردُشت‌ درآمد.