ایرلند شمالی، ارتش ملی آزادی بخش

ایرلَنْد شمالی، ارتش ملی آزادی‌بخش (Irish National Liberation Army)

سازمانی چریکی، پایه‌گذاری‌شده در ۱۹۷۴، با هدفِ پایان‌دادن به حاکمیت انگلستان در ایرلند شمالی و وحدت دوبارۀ ایرلند. این ارتش، شاخۀ چپ‌گرای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند به‌شمار می‌رود. ازجملۀ فعالیت‌های آن کشتن ائری نیو[۱]، سیاستمدار انگلیسی، در ۱۹۷۹ بود. این سازمان دعوت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند را در ۱۹۹۴ برای برقراری آتش‌بس رد کرد، و با ترور بیلی رایت[۲]، از رهبران طرف‌دار اتحاد با انگلستان، روند صلح را در معرض خطر بی‌ثباتی قرار داد. اما‌، پس از بمب‌گذاری‌هایی در لندن و بمب‌گذاری فجیع اومه[۳] در ۱۹۹۸، این سازمان نخستین گروه جمهوری‌خواه ضد رژیم بود که صریحاً جنگ را پایان‌یافته اعلام نمود و قویاً از روند صلح پشتیبانی کرد. ارتش ملی آزادی‌بخش ایرلند بارها و بارها از دشمنی‌های درون‌گروهی ضربه خورد؛ مثلاً در ۱۹۸۷، در کین‌خواهی‌های درون‌سازمانی میان دارودسته‌های رقیب سیزده تن از اعضا کشته شدند. جینو گلاخر[۴]، رهبر این ارتش، در ژانویۀ ۱۹۹۶ به‌دست اعضای مخالف در بلفاست هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

 


  1. Airey Neave
  2. Billy Wright
  3. Omagh
  4. Gino Gallagher