اینالو

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اینالّو

(یا: اینانلو) طایفۀ ترک ایران، از طوایف بزرگ شاملو. از قرون ۹ و ۱۰ق در ایران سکونت دارند. این مردم تا قرن ۹ق در شام به‌‌سر می‌بردند و پس از پیوستن به امیر عثمان (۸۰۹ق) در زمرۀ طوایف آق‌قویونلو درآمدند و پا‌به‌پای توسعۀ قلمرو آن دولت در بعضی نقاط ایران پراکنده شدند. در آغاز صفویه به اتحادیۀ‌ قزلباشان پیوستند. گروهی از این طایفه در عصر صفویه با عنوان شاهسون در فارس مستقر شدند و در عصر ناصرالدین‌شاه، به تشویق دولت با دسته‌ای از ایلات ترک و عرب، اتحادیۀ ایلی خمسه را به‌‌وجود آوردند. این طایفه در گذشته مرکّب از ۲۵ تیرۀ بزرگ بود. ییلاق اینالوها در رامجرد و مرودشت و قشلاق‌شان در جهرم و داراب است. اینالوها از دورۀ صفویه حکومت موروثی خود را داشتند. حسین‌خان نظام‌الدولۀ شاهسون اینالو، معاصر محمدشاه قاجار، از بزرگان این مردم بود. اینالوها از آغاز قرن ۱۴ق چادرنشینی را ترک گفته در فسا و صحرای قرابلاغ یک‌جانشین شده‌اند.