ایوان سوم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایوان سوم (۱۴۴۰ـ۱۵۰۵م)(Ivan III)
(یا: ایوان کبیر) مِهین‌شهریار مسکووی (روسیه) از ۱۴۶۲ تا پایان عمر. پدرش، واسیلی به‌دست یکی از بستگانش که رقیب او بود، از دو چشم نابینا شد و همین امر ایوان را بر آن داشت که بعدها درصدد حذف همۀ شهریاران دیگر و ایجاد حکومت مرکزی مقتدر برآید. پس از مرگ واسیلی (۱۴۶۲) مسکووی هنوز جزو امپراتوری اردوی زرین شمرده می‌شد؛ امّا ایوان از پرداخت خراج امتناع کرد و در ۱۴۸۰ در جنگ با احمدخان تاتار پیروز شد و اعلام استقلال کرد. ایوان به‌تدریج همۀ امیرنشین‌های روسیه را با جنگ یا سیاست به‌چنگ آورد و به قلمرو خود منضم ساخت و عنوان تزار (قیصر، سزار) بر خود نهاد و نشان عقاب دو سر را نماد روسیه کرد. ایوان در داخل کشور به ساختن دژ و بارو، کلیسا و صومعه اقدام کرد. اولین قانون مسکووی در زمان او نوشته شد و همین قانون رعایا را وابسته به زمین (سرف) کرد.