بابلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بابُلی

از گويش‌های مازندرانی كه مردم بابل به آن سخن می‌گويند و به قائمشهری نزدیک است.