باجلانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باجلانی Bajelani

(یا: باجروانی؛ یا: بیجوانی)، گویشی از کردی نزدیک به گورانی رایج در قصر شیرین، سرپل‌ذهاب، و قوره‌تو، نیز در خانقین عراق و شاخۀ کوچک‌تری از آن‌ها در موصل. این گروه زبانی، با شَبَک‌ها و سَرله‌ها که به قبایل متحد کاکایی تعلق دارند، درآمیخته‌اند. گروه‌های یادشده منشأ شیعی دارند. بر پایۀ پراکندگی باجلان‌ها در نقاط مختلف، زبان آنان نیز دگرگونی‌های واژگانی و آوایی فراوان یافته است. دسته‌ای از باجلان‌ها که در زمان شاه‌عباس به پیشکوه لرستان مهاجرت کردند، زبانشان با لکی درآمیخت. زبان باجلان‌های قزوین نیز کردی است.

در این گویش پیشوند مضارع اخباری عبارت است از ـma/ ـmi/ ـm، مانند ma-kar-o «می‌کند». پیشوند فعلی در این گویش مثل گویش‌های گورانی دیگر، ـbi/ـb است.