باخرز، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باخَرْز، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان تایباد، و مرکز اداری بخش باخَرز. در منطقه‌ای کوهستانی در ۵۰کیلومتری شمال غربی تایباد، کنار رودخانۀ شهر نو، سر راه تایباد به تربت حیدریه، قرار دارد و ارتفاع آن ۱,۲۸۰ متر است. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۷,۳۹۶ نفر است (۱۳۸۵). باخرز شهری است قدیمی که در روزگار گذشته به آبادانی و حاصل‌خیزی معروف بوده و جمعیت زیادی در آن سکونت داشته‌اند که به کشاورزی، تولید، صادرات غلّات و انگور مشغول بوده‌اند. ابوالحسن علی بن حسن (۴۵۳ش ـ )، ادیب و شاعر خراسانی، معروف به باخَرزی در این شهر زاده شد و در همین شهر نیز به‌قتل رسید.